Schedule

Monday

11:30am Gi Jiu Jitsu

5:45pm Gi Fundamentals

7:00pm Gi Jiu Jitsu

Tuesday

11:30am No Gi Jiu Jitsu

5:45pm Kids Jiu Jitsu

7:00pm No Gi Jiu Jitsu

Wednesday

11:30am Gi Jiu Jitsu

5:45pm Gi Fundamentals

7:00pm Gi Jiu Jitsu

Thursday

11:30am No Gi Jiu Jitsu

5:45pm Kids Jiu Jitsu

7:00pm No Gi Jiu Jitsu

Friday

11:30am Gi Jiu Jitsu

5:45pm Gi Fundamentals

7:00pm Open Mat

Saturday

10:00am Open Mat

Sunday

10:00am Open Mat